Jak vyhledávat informace o žákovi

Print Friendly, PDF & Email

Zvolte nahoře v MENU ročník, který Vaše dítě navštěvuje.


Vyberte ze seznamu jméno svého žáka.


Zadejte HESLO pro vstup na chráněnou stránku a potvrďte (ENTER). Stránka každého žáka má unikátní heslo, takže informace o hodnocení Vašeho dítěte jsou maximálně chráněny.
V případě ztráty hesla nebo jeho změny kontaktujte školu…


Rolujte dolů a postupně se seznamujte se studijními výsledky ANEBO zvolte konkrétní učební předmět v seznamu > stránka se posune k tomuto předmětu automaticky.


HODNOCENÍ sestává ze dvou úrovní:
1. Průběžné slovní hodnocení > zde učitel zapisuje chronologicky (s uvedením konkrétního data) svá hodnocení žáka.

Datum (Zapsal/a)
Hodnocení
1.9.2017 (Blahosklonná)

Bartoloměj projevil nebývalou iniciativu, když ve výuce vymyslel nové vyjmenované slovo po M a seznámil s ním třídu.

2. Hodnocení výstupů za uplynulé období > pro jednotlivé předměty jsou vytvořeny tabulky výstupů. Na konci uvedených období zaznamená učitel pokroky žáka vyplývající z jeho průběžného hodnocení a umístí do tabulek barevnou značku. Značky za jednotlivá období se v rámci hodnotících sloupců mohou ale nemusí posouvat.

Hodnocení za období: 1. období – 31. 10. 2017:  | 2. období – 12. 1. 2018:  | 3. období 6. 4. 2018:  | 4. období – 19. 6. 2018: 

Deník vždy,
s jistotou
většinou,
s menšími chybami
s dopomocí,
chybuje
téměř nikdy
Deník si vede s náležitou úpravou – dodržuje úpravu a formu
   
Dokáže se při zápisech smysluplně vyjádřit    
Deník zaznamenává pravidelně        

Pokud chcete studijní úspěchy svých dětí VYTISKNOUT anebo ULOŽIT ve formátu PDF, stiskněte ikonu vpravo nahoře.
Pro tisk na menší počet stran zvolte měřítko 70%.